KVICKSILVERBALANS
FÖR KOLFILTERANLÄGGNINGAR
enligt mätrapporter.

En stor del kvicksilverånga lämnar systemet, mellan första mätpunkten efter ugn (A), och mätpunkten före filter (B). Oberoende av reningsanläggning, mätkonsult och analyslaboratorium, verifieras detta vid ett stort antal emissionsmätningar. Här återges några stycken i alfabetisk ordning.

Nedan redovisas summan av Hg-halter µg/m3 ntg (normal torr gas) för de båda mätpunkterna , för att uppskatta förlusten mellan mätpunkterna

Krematorium
A
B
Diff.
Eskilstuna - S:t Eskils kapellkrematorium 41669 2412442%
Göteborg - Kvibergs Krematorium 8119640530 50%
Helsingborg – Stiftelsen Hälsingborgs Krematorium4012117739 56%
Huddinge – S:t Botvids Krematorium 470251989%
Kalmar – Kremationsanläggning38814 849078%
Limhamn - Krematorium393002030048%
Mora - Krematorium541093383%
Nacka – Storkällans Krematorium18515 130093%
Råcksta - Krematoriet279801558044%
Skövde – nytt krematorium21249 799462%
Sollentuna - Silverdalens krematorium1059004880054%
Trollhättan – krematorieanläggning612038394%
Varberg - Ny krematorieanläggning7280341753%
Örebro - Krematorium409402073049%

Ingen av emissionsmätningarna utgår från input ugn, eller som Branschfakta säger ”Avskiljning av kvicksilver i rökgaserna avser totalmängd”.

Gemensamt för mätkonsulterna är också att de i resultatsammanfattningen bortser från den kraftiga diffusionen, snitt-procenten för försvinnandet är ca 60% av kvicksilvret.
Lika fullt rapporteras reningsgraden i snitt vara över 97%. Tillbaka