Bäst möjliga teknik ??

Miljöbalken ger inga undantag för krematorier med kolfilterrening - krematorier skall använda "bäst möjliga teknik".

60 % av kvicksilvret försvinner omedelbart från rökgaskanalen (diffunderar).
Återstoden försvinner över tid från det aktiva kolet, (dålig lagringsstabilitet).
Kvicksilveravskiljningen är i princip ingen alls, nästan alla större krematorier har drabbats.

KVICKSILVERBALANS FÖR KOLFILTERANLÄGGNINGAR

Kolanalyserna fortsätter 2003. Kan inte vara fel !

40 års erfarenhet av kvicksilver analyser
Nu 33 st kolanalyser med intervall -
Nu 14 st olika kolprover -

Se analysprotokollen för lagringsstabilitet från Bjästa Laboratoriet.

Laboratorierapport för kolpellets

Laboratorierapport för kolpulver

Tillbaka