Tillståndsansökan krematorieverksamhet 2006

 

Senast den 31 december 2006 skall samtliga krematorier ha inkommit med tillståndsansökan till länsstyrelsen för att fortsatt bedriva krematorieverksamhet.

 

Ett av villkoren för driftstillståndet innefattar reduktion av kvicksilverutsläpp.

 

Flera krematorier har fått beviljade driftstillstånd enligt miljöbalken att enbart med hjälp av selenampull oskadliggöra kvicksilvret.

 

Villkor för ett tillstånd är formulerat enligt följande:

 

1.  Utsläppet av stoft i rökgaser får inte överstiga 100 mg/m3 norm torr gas.

2.  Vid kremering skall selen tillsättas i sådan omfattning att kvicksilver i   möjligaste mån binds som kvicksilverselenid. Det ska finnas rutiner som säkerställer att selen tillsätts i tillräcklig omfattning.

 

     Villkor kan som synes vara både med och utan gränsvärde.

 

Många krematorier har i samband med tillståndprövningen bytt till ny modern ugn med efterbrännkammare och automatisk styr och reglerteknik, vilket medfört väsentligt lägre utsläpp av stoftpartiklar samt eventuella dioxiner.

Tillsynsmyndigheten har i flera fall ansett denna åtgärd tillräcklig tillsammans med användande av selenampull och inte funnit det nödvändigt att installera stoftfilter.

 

Selenmetoden behöver inte föranleda några ombyggnader eller nyinstallationer.

Metoden lämpar sig därmed särskilt väl vid krematorier där det ur miljö och kostnadssynpunkt inte är motiverat att investera mångmiljonbelopp.