Selen populär reningsmetod!

Upphävt patent för kvicksilverrening vid krematorier.

En filterleverantör i Växjö fick på felaktiga grunder patent på metod att tillföra selen i rökgaserna i en krematorieugn. Patent och registreringsverket (PRV) har därför upphävt patentet. Patentverkets åtgärd är ovanlig, under fjolåret upphävdes endast 7 svenska patent.

Selenmetoden som företräds av Emcoplate AB har med tiden fått allt större erkännande – selenampullen. Det är därför inte oväntat att fler intresserar sig för selen som kvicksilverbindare.